Focus niet alleen op de cijfers in de maakindustrie

De dynamiek en snelheid van ontwikkelingen in de maakindustrie vragen van ondernemers om van alle markten thuis te zijn als ze willen consolideren of groeien. Adviseur Eric-Jan Willems pleit ervoor dat ondernemers niet alleen focussen op de cijfers, maar dat ze investeren in een gezonde balans voor hun totale bedrijfsvoering. Zo kunnen ze het plezier in ondernemen behouden en gewenste resultaten bereiken.

Ons land kent traditioneel een grote variëteit aan industriële toeleveranciers in het MKB. Daar staan relatief weinig grote original equipment manufacturers tegenover (OEM), bedrijven die onder eigen merknaam complete machines en apparaten op de markt brengen. Al die maakbedrijven hebben met elkaar gemeen dat ze voor grote uitdagingen staan. De belangrijkste uitdaging is om toekomstbestendig te zijn, om wendbaar in te kunnen spelen op veranderingen.

Innoveren voor de toekomst

De science-fiction van vandaag is de werkelijkheid van morgen. We zien transities plaatsvinden op alle terreinen en in een groot tempo. Ook de productie in de maakindustrie verandert van karakter en is minder voorspelbaar. Producten hebben een steeds kortere levenscyclus, waardoor bedrijven zich steeds meer moeten instellen op wisselende productievolumes, kortere levertijden, kleinere series en het produceren van klantspecifieke varianten. Als toeleverancier in de maakindustrie heb je twee keuzes: excelleren in kwaliteit, leverbetrouwbaarheid én lage kosten (bijvoorbeeld door investering in innovatieve oplossingen) of transformeren naar eigen productontwikkeling.

Kiezen voor een eigen koers

De meeste bedrijven in de maakindustrie zijn familiebedrijven en toeleveranciers van OEM’ers. De laatste tijd zien we steeds meer dat leveranciers opschuiven richting eigen productontwikkeling en distributie. Dat is geen eenvoudige opgave. Het vraagt een helder inzicht in toekomstige marktontwikkelingen, oog voor innovaties en een duidelijk beeld van kansen en opbrengsten. Veel ondernemers in de maakindustrie zijn ervan overtuigd dat ze als OEM’er meer regie hebben en hogere marges kunnen behalen. Die voordelen zijn er wellicht ook, maar de weg ernaartoe is niet voor iedereen even haalbaar. Dikwijls zijn ondernemers meer op techniek gericht en minder op de bedrijfskundige, organisatorische en financiële aspecten die bij een dergelijke transitie komen kijken.

Het verhaal achter de cijfers

Veel adviseurs in de maakindustrie focussen tot nu toe vooral op cijfers en data. Die eenzijdige benadering wordt niet alleen ingegeven vanuit de advieswereld, ook de ondernemers vragen van adviseurs vooral dat ze kennis van de sector en inzicht in data hebben en zo direct mogelijke antwoorden bieden op hun vragen. Er zijn echter steeds meer aanwijzingen dat je met kwantificeren alleen slechts een deel van de werkelijkheid belicht. Waar het om gaat, is het verhaal achter de cijfers. De persoonlijke ervaringen en leeropbrengsten, de bevlogenheid, kwaliteiten en ambities van de ondernemer, de manier waarop iemand anderen weet te enthousiasmeren en overtuigen. Hoe pak je uitdagingen op? Hoe zoek je de samenwerking? Wanneer schakel je ondersteuning in om verder te komen en kies je voor een bredere blik op je onderneming?

Gezocht: overzicht, inzicht en uitzicht

Het inschakelen van een extern adviseur met een brede oriëntatie en expertise zou soelaas kunnen bieden bij de uitdaging om de continuïteit voor de lange termijn te waarborgen. Er zal immers een perspectief op de toekomst van het bedrijf moeten worden ontwikkeld. De ondernemer zal innovaties moeten ontwikkelen die aansluiten op een marktvraag zonder te concurreren met zijn eigen klanten. Wie ambities heeft om door te groeien, zal behoefte hebben aan een doortimmerd bedrijfsplan. Daarnaast zal er een investeringsplan moeten komen om de ambities mogelijk te maken en in het hele proces zal nauw moeten worden samengewerkt met klanten en leveranciers om maximale waarde toe te voegen. In deze gevallen is het geen overbodige luxe om zo nu en dan een externe adviseur in te schakelen, die verder kijkt dan de cijfers en met ondernemers meedenkt om noodzakelijke vernieuwingen tot stand te brengen.

WBF advies in het nieuws, klik op; www.metaalnieuws.nl/focus-alleen-op-cijfers