Geen overbodige luxe in de maakindustrie

Niet gespeend van enige kennis in de maakindustrie startte Eric-Jan Willems het adviesbedrijf WBF Advies voor het mkb in de maakindustrie. Achttien jaar lang heeft hij zijn sporen daarin verdiend waarvan negen jaar als ondernemer. De afgelopen negen jaar heeft hij als financieringsspecialist business banking opdrachten vervuld bij ABN AMRO, Deutsche bank, FGH, Fortis, Rabobank en SNS.

‘Veel adviseurs focussen vooral op cijfers en data.’ Volgens Eric-Jan Willems zijn er steeds meer aanwijzingen dat je met kwantificeren alleen slechts een deel van de werkelijkheid belicht. ‘Het is geen overbodige luxe om zo nu en dan een externe adviseur in te schakelen die verder kijkt dan de cijfers en met je meedenkt om vernieuwingen tot stand te brengen. Waar het om gaat, is het verhaal achter de cijfers. De persoonlijke ervaringen, kwaliteiten en ambities van de ondernemer.’

Ambitie
Eric-Jan denkt dat het inschakelen van een extern adviseur met een brede oriëntatie en expertise soelaas kan bieden om de continuïteit voor de lange termijn te waarborgen. ‘Je wilt als ondernemer niet alleen deskundig advies en ondersteuning, maar ook een klankbord voor je specifieke behoeften in de maakindustrie. Ik ondersteun die bedrijven graag bij hun ambities en strategische keuzes en blijf zoeken naar de best mogelijke oplossingen.’

WBF advies in het nieuws in Regio Business (BOB), klik op; http://bit.ly/2tHITtv