bedrijfsfinanciering

Welke alternatieven heb je als financiers terughoudend zijn?

Bedrijfsfinanciering

Financiers kijken steeds kritischer naar de context van het bedrijf en de persoon van de ondernemer. In welke markt opereert u? Wat doet de concurrentie en hoe gaat u hiermee om? Bent u in staat om uw ambities te verwezenlijken, gelet op de ontwikkelingen in uw markt? Misschien gaat u onderzoeken of u nauwer wilt samenwerken om zo een maximale rendement te bereiken.

Oog voor uw behoeften

U wilt investeren, maar ontdekt dat financiers met een andere bril naar uw bedrijf en behoeften kijken.

Het draait om u

Om de vereiste financiering rond te krijgen, willen financiers graag weten wie u bent en hoe u beslissingen neemt. Vaart u altijd op uw eigen kompas?

Wilt u investeren in uw bedrijf en zoekt u financiering om uw doelen te bereiken, dan is WBF advies u graag van dienst om de aanvraag van uw financiering zo effectief mogelijk voor te bereiden en te begeleiden. We ondersteunen u onder andere met de volgende zaken:

 • Nauwkeurig bepalen van de financieringsbehoefte;
 • Vinden van de juiste financieringsmix;
 • Opstellen van meerdere prognoses en scenario’s;
 • Opstellen van een professioneel financieringsvoorstel;
 • Benaderen van financiers.

Voor het opstellen van een financieringsplan gebruiken we niet alleen jaarcijfers en prognoses, maar benutten we ook andere relevante gegevens en achtergronden van u en uw onderneming.  Hoe breder en gefundeerder uw verhaal, des te meer kans op het verkrijgen van een financiering.

Financieringsscan

Onze economie wordt steeds dynamischer. Daardoor groeit de behoefte om te weten waar u op dit moment staat. De financieringsscan van WBF advies is speciaal ontwikkeld om uw kredietwaardigheid in beeld te brengen. Met deze Scan kunt u veel nauwgezetter nadenken over uw financieringsbehoeften en de mogelijke vormen.

Voor het opstellen van een financieringsscan komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Is er voldoende eigen vermogen aanwezig?
 • Is de winstgevendheid naar behoren?
 • Is er nog voldoende financieringscapaciteit voor groei of investeringen?
 • Zijn de rente- en financieringsvoorwaarden nog actueel?
 • Zijn er voldoende zekerheden inzetbaar?
 • Met welke gegevens gaat u naar de financiers toe?

Wilt u direct inzage in uw financieringscapaciteit, neem dan direct contact op. Met de financieringsscan heeft u binnen een week antwoord.