Financieringsadvies voor de MKB-maakindustrie

“De maakindustrie is een kapitaalintensieve sector. Welke alternatieven heb je als de bank terughoudend is?"

Financieringsadvies

Financiers kijken steeds kritischer naar de context van het bedrijf en de persoon van de ondernemer. In welke markt opereert u? Wat doet de concurrentie en hoe gaat u hiermee om? Bent u in staat om uw ambities te verwezenlijken, gelet op de ontwikkelingen in uw markt? Misschien gaat u onderzoeken of u nauwer wilt samenwerken, bijvoorbeeld om gezamenlijk te investeren om zo een maximale bezettingsgraad en rendement te bereiken.

Oog voor uw behoeften

De kredietcrisis van de afgelopen jaren heeft invloed gehad op het eigen vermogen in de maakindustrie. U wilt investeren in machinepark, productontwikkeling en werkkapitaal, maar ontdekt dat financiers met een andere bril naar uw bedrijf en behoeften kijken.

Het draait om u

Om de vereiste financiering rond te krijgen, willen financiers graag weten wie u bent en hoe u beslissingen neemt. Vaart u altijd op uw eigen kompas? In de maakindustrie denken we vaak te gemakkelijk dat het alleen draait om wat je kunt zien en wat je kunt aanraken. Maar niets is minder waar. Juist in wat je niet direct ziet, zit het grootste risico en tegelijk de grootste kans. En dat is precies de reden dat u er goed aan doet om zo nu en dan een blik van buiten toe te laten.

Wilt u investeren in uw bedrijf en zoekt u financiering om uw doelen te bereiken, dan is WBF advies u graag van dienst om de aanvraag van uw financiering zo effectief mogelijk voor te bereiden en te begeleiden. We ondersteunen u onder andere met de volgende zaken:

 • Nauwkeurig bepalen van de financieringsbehoefte;
 • Vinden van de juiste financieringsmix;
 • Opstellen van meerdere prognoses en scenario’s;
 • Opstellen van een professioneel financieringsvoorstel;
 • Benaderen van banken en/of overige financiers.

Voor het opstellen van een financieringsplan gebruiken we niet alleen jaarcijfers en prognoses, maar benutten we ook andere relevante gegevens en achtergronden van u en uw onderneming.  Hoe breder en gefundeerder uw verhaal, des te meer kans op het verkrijgen van een financiering.

Financieringsscan

Onze economie wordt steeds dynamischer. Daardoor groeit de behoefte om te weten waar u op dit moment staat. De financieringsscan van WBF advies is speciaal ontwikkeld om uw kredietwaardigheid in beeld te brengen. Met deze Scan kunt u veel nauwgezetter nadenken over uw financieringsbehoeften en de mogelijke vormen.

Voor het opstellen van een financieringsscan komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Is er voldoende eigen vermogen aanwezig?
 • Is de winstgevendheid naar behoren?
 • Is er nog voldoende financieringscapaciteit voor groei of investeringen?
 • Zijn de rente- en financieringsvoorwaarden nog actueel?
 • Zijn er voldoende zekerheden inzetbaar?
 • Met welke gegevens gaat u naar de financiers toe?

Wilt u direct inzage in uw financieringscapaciteit, neem dan direct contact op. Met de financieringsscan heeft u binnen een week antwoord.