Herstructurering voor de MKB-maakindustrie

"Moet u knopen doorhakken die van invloed zijn op de continuïteit van uw bedrijf?"

Herstructurering

Ondernemersverhalen getuigen vaak van bevlogenheid. U gelooft in het succes en in de potentie van uw product. De zaken gaan goed, uw bedrijf floreert. Zolang als de omstandigheden gelijk blijven en uw sturingsmogelijkheden beheersbaar zijn. In de hectiek van alledag is het echter lastig om op ieder moment overal op voorbereid te zijn. Er kunnen zich situaties aandienen dat u iets wezenlijks over het hoofd ziet, dat marktontwikkelingen wijzigen, dat familiebelangen en ondernemersbelangen gaan botsen of dat u nieuwe cruciale keuzes moet maken die invloed hebben op toekomstige mogelijkheden.

De uitdagingen van de MKB maakindustrie

Uit diverse onderzoeken blijkt dat nieuwe technologische ontwikkelingen al op korte termijn een grote impact hebben op de maakindustrie. Veel maakbedrijven vrezen terecht dat ze binnen enkele jaren niet meer relevant zullen zijn als ze stil blijven staan.

Herstructureringsplan met de juiste branchefocus

Moet u knopen doorhakken die van invloed zijn op de continuïteit van uw bedrijf?  Dan kunt u wellicht tijdelijk werkkapitaal tekort komen. Om de behoefte aan werkkapitaal in beeld te brengen, zult u een solide liquiditeitsbegroting moeten overleggen. WBF advies ondersteunt u met het jaarlijks opstellen van een liquiditeitsprognose en een exploitatiebegroting, waardoor u sneller de juiste beslissingen kunt nemen.

WBF Advies ondersteunt u bij concrete vragen, die samenhangen met herstructurering:

  • Twijfelt u of uw werkkapitaal op orde is?
  • Wilt u beter sturen op uw werkkapitaal?
  • Is uw machinepark aan het verouderen en moet u investeren?
  • Heeft u nog voldoende inzicht bij eventuele liquiditeitskrapte?