Winstverbetering

“Waar zit mijn potentieel? “Laat ik nog ergens kansen liggen?”

Succes verzekerd?

Ondernemersverhalen getuigen vaak van bevlogenheid. U gelooft in het succes en in de potentie van uw product of dienst. De zaken gaan goed, uw bedrijf floreert. Zolang als de omstandigheden gelijk blijven en uw sturingsmogelijkheden beheersbaar zijn. In de hectiek van alledag is het echter lastig om op ieder moment overal op voorbereid te zijn. Er kunnen zich situaties aandienen dat u iets wezenlijks over het hoofd ziet, dat marktontwikkelingen wijzigen, dat familiebelangen en ondernemersbelangen gaan botsen of dat u nieuwe cruciale keuzes moet maken die invloed hebben op toekomstige mogelijkheden.

De uitdagingen van de MKB bedrijven

Uit diverse onderzoeken blijkt dat nieuwe technologische ontwikkelingen al op korte termijn een grote impact hebben. Veel bedrijven vrezen terecht dat ze binnen enkele jaren niet meer relevant zullen zijn als ze stil blijven staan.

Een ander licht op de zaak

Het wel of niet slagen heeft vaak niet zozeer te maken heeft met de beschikbaarheid van financiële middelen, maar wel met afgewogen beslissingen. Het gaat om bewustzijn van jezelf, om voldoende mensenkennis, een gezonde balans tussen gevoel en verstand, weten wanneer je iets alleen moet doen en wanneer je hulp moet inroepen.